Ceník služeb

Individuální terapie…………………800 Kč

On – line terapie……………………….750 Kč

Párová terapie………………………..1 200 Kč

Rodinná terapie………………………1 800 Kč