Co je rodinná terapie?

Rodinná terapie (RT) je metoda psychoterapie, kde se terapeut setkává s celým konkrétním rodinným systémem klienta (rodinou), ve kterém klient žije, neboť se na klienta pohlíží jako na součást tohoto systému a jeho problémy jsou dávány do souvislostí s fungováním celé rodiny, její dynamikou, rodinnými vztahy a způsoby vzájemné komunikace mezi jejími členy.

Cílem rodinné terapie je změna pohledu členů rodiny na daný problém klienta i změna pohledu rodiny na sebe samu. K této změně může dojít nastavením jiného způsobu vzájemné komunikace a interakce mezi členy rodiny. Tím může rodina nalézt vlastní zdroje i sílu k řešení problémové situace a úzdravě.