Co je to psychoterapie?

“ Existuje jen jediný opravdový luxus, a tím jsou mezilidské vztahy.“

Saint – Exupéry, Země lidí

Psychoterapie (PT) je léčebný způsob práce s člověkem založený na znalostech psychologie člověka a jeho chování v různých životních situacích  společně s lidským přístupem k člověku s pochopením, respektem k jeho individualitě, otevřeností, soucitem a důvěrou v jeho vlastní schopnosti a zdoje k růstu a úzdravě. Terapeut a klient jsou si na této cestě života partnery. Klient si sám rozhoduje, kam jeho cesta povede a jaký bude mít cíl. Terapeut jej na této jeho cestě doprovází a podporuje.

Rodinná terapie (RT) je metoda psychoterapie, kde se terapeut setkává s celým konkrétním rodinným systémem klienta (rodinou), ve kterém klient žije, neboť se na klienta pohlíží jako na součást tohoto systému a jeho problémy jsou dávány do souvislostí s fungováním celé rodiny, její dynamikou, rodinnými vztahy a způsoby vzájemné komunikace mezi jejími členy.

Cílem rodinné terapie je změna pohledu členů rodiny na daný problém klienta i změna pohledu rodiny na sebe samu. K této změně může dojít nastavením jiného způsobu vzájemné komunikace a interakce mezi členy rodiny. Tím může rodina nalézt vlastní zdroje i sílu k řešení problémové situace a úzdravě.

Délka trvání rodinné terapie bývá o něco delší než u klasické individuální terapie a to zpravidla 1,5 hodiny. Četnost setkání se řídí potřebou klienta a náročností situace, ale je minimálně 1 krát měsíčně, dle potřeb častěji.