O mně

Jmenuji se Miroslava Tomášková a již jedenáct let se věnuji psychoterapii při práci s jednotlivcem, párem nebo celým rodinným systémem.

V předcházející době jsem téměř 15 let pracovala ve zdravotnictví na odděleních s pacienty vyžadujícími neodkladnou, intenzivní péči. Moje původní vzdělání odpovídalo tomuto zaměření. Vystudovala jsem bakalářský obor Ošetřovatelství na Lékařské fakultě v Plzni, později jsem si dodělala tzv. pedagogické minimum na PF ZČU v Plzni a k práci v nemocnici přidala vzdělávání sester specializujících se pro intenzivní péči. Stále více jsem se však  v rámci své profese zajímala o problematiku psychosomatiky a začala jsem se více přiklánět směrem k psychoterapii. V ní jsem vnímla možnost, jak  skutečně pomoci lidem, změnit jejich dosavadní způsob uvažování, života a tím důsledky v podobě nemocí vlastního těla.

Absolvovala jsem proto patřičné psychoterapeutické vzdělání a léta sebezkušenostního, psychodinamicky a hlubinně orientovaného výcviku SUR. Poté jsem si dodělala magisterské vzdělání na PVŠPS Praha, abych se stala certifikovaným psychoterapeutem. Následně jsem absolvolava pětiletý výcvik v systemické rodinné terapii v IRT Motol a vstoupila jsem na pole práce s klienty v náročné životní situaci, nejprve dětskými, postupně i dospělými a jejich celým rodinným systémem.

Své zkušenosti jsem sbírala působením v organizaci Anima terapie, z.s. Praha, jako skupinový dětský terapeut v projektu Závislí na závislých, kde jsem se setkala a pracovala s problematikou závislostí v rodině  a následně v organizaci Domus – centrum pro rodinu, z.s.  jako rodinný, párový a individuální terapeut. Zde pracuji s rodinami jak vlastními, tak pěstounskými a rovněž i s rodinami procházejícími krizí manželství/partnerství a rozvodem.  Rovněž působím i jako lektorka pro vzdělávání pěstounů.

Ve svém oboru se stále vzdělávám a superviduji.

Jsem členkou Asociace manželských a rodinných poradců ( www.amrp.cz).

V rámci organizace Domus – centrum pro rodinu, z.s., se podílím na práci s rodinou v rozvodu/rozchodu v projektu Cochemské praxe. Jsem zapojena rovněž do poradenského projektu pro klienty v životní krizi.

Od roku 2014 mám svoji soukromou poradenskou praxi.

V osobním životě jsem především matkou tří dětí. Jsem milovnicí přírody a sportu, amatérskou tanečnicí a lektorkou jogy.

Studium a výcviky:

SZŠ Plzeň – obor Dětská sestra (1990-1994)

LFUK v Plzni – bakalářský obor Ošetřovatelství (1994-1997)

PF ZČU v Plzni – Doplńující pedagogické studium pro učitelství odborných předmětů na středních školách (2005-2006)

PVŠPS Praha – magisterský obor- Sociální politika a sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii (2011-2013)

Psychodynamický sebezkušenostní výcvik SUR – 5 letý (2009-2014)

IRT Motol – Výcvik v rodinné terapii- 5 letý (2014-2017 + supervize)

Institut transformační systemické terapie Virginie Satirové –  sand tray therapy (Večírek částí a Spiritualita na pískovišti – 2015 a 2017)

semináře: KBT techniky, dasainanalýza, existenciální analýza, sen v jungovské psychoterapii, komunikace s člověkem s depresí, psychiatrické minimum, práce s dětmi s psychiatrickou diagnozou, biosyntéza, relaxační techniky, základy facilitace, koučinku, základy hypnózy, atd.