Individuální terapie.

Individuální terapie-je metodou psychoterapie, při které se setkává klient sám s terapeutem a pracují tedy společně na tématech klienta ve dvojici. Jedná se o jednu z nejčastějších forem psychoterapie, neboť nevyžaduje organizační náročnost, klient dojde sám a řeší si svoje trápení „sám ve dvou“ a přitom se do terapie vnáší kontext klientovy situace a tedy i kontext rodinný.

Časová náročnost je obvykle 60 minut, může být i delší dle potřeby klienta, četnost setkání od 1 krát týdně do 1 krát měsíčně.