Rodinná, párová, individuální terapie a poradenství

- Mgr. Miroslava Cimpová Tomášková

„Existuje jen jediný opravdový luxus, a tím jsou mezilidské vztahy.“

Saint – Exupéry, Země lidí

Mentální koučink a mentorink v oblasti osobního a pracovního života

- Ing. Petr Cimpa, CPC

“ Úspěšný je ten, kdo dokáže žít v celkové harmonii. Nikoliv ten, kdo vyniká jen v jedné oblasti života.“

– Pietro Beatitudine

Co nabízíme

Jsme dvojice kvalifikovaných odborníků, která Vám nabízí komplexní pomoc a podporu v oblasti duševního zdraví a osobního růstu.

V rámci naší odborné pomoci Vám nabízíme psychoterapeutickou pomoc orientovanou na vztahovou problematiku, počínaje dětstvím, vztahy s rodiči, výchovnými styly, rozchody, ztrátami v životě apod., které se promítají do Vaší současnosti a ovlivňují pocit spokojenosti a úspěšnosti na vícero úrovních vašeho života.

Součástí této odborné pomoci je práce se souvisejícími tématy např. nízké sebevědomí, úzkosti, obavy z budoucnosti, psychosomatická problematika, deprese, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování atd.

V rámci mentálního koučinku Vám nabízíme následný rozvoj a podporu v oblasti osobního růstu. Zaměřujeme se na uvědomění si osobního potenciálu a otvírání možností k realizaci a dosažení cílů v osobním i pracovním životě, která Vám dá pocit spokojenosti a smysluplnosti Vašeho života.

Součástí této odborné pomoci je podpora ve výběru studia, povolání, rovnováhy mezi pracovním a osobním životem, nastavení hranic, vlastní hodnoty, prevence syndromu vyhoření, výběr vhodného partnera, udržitelnost vztahu, apod.

V oblasti business koučinku a mentoringu nabízíme podporu v oblasti kariérního růstu, při spolupráci v týmech, na vylepšení interpersonálních vztahů a komunikace na pracovišti včetně genderové problematiky, různorodosti, apod.

- Mgr. Miroslava Cimpová Tomášková

Jmenuji se Miroslava Tomášková a již jedenáct let se věnuji psychoterapii při práci s jednotlivcem, párem nebo celým rodinným systémem. Zároveň s tím poskytuji i odborné výchovné poradenství.

Po studiích na lékařské fakultě v Plzni v bakalářském oboru ošetřovatelství jsem pracovala téměř 15 let ve zdravotnictví na odděleních s pacienty vyžadujícími neodkladnou, intenzivní péči…

- Ing. Petr Cimpa, CPC

Jmenuji se Petr Cimpa a v rámci mentálního koučinku a mentoringu pomáhám lidem plnit si jejich osobní i pracovní cíle a sny. Jinými slovy podporuji je v nalezení jejich potenciálu, životní rovnováhy, štěstí a harmonie.

Po studiích na VŠE v Praze a na Kent Institute of Business and Technology v Sydney jsem pracoval více než 15 let v nadnárodních společnostech na různých národních i nadnárodních pozicích…