Co je mentální koučink?

Koučink je spolupráce mezi koučem a klientem založená na vzájemné důvěře, kdy klient si za pomoci kouče hledá cestu, jak dosáhnout svých cílů, přičemž se dostává z tzv. „komfortní zóny“ a mění své mentální návyky.

Kdy se nechat koučovat?

Nejčastější cíle vztahující se ke koučinku zaměřeného na životní rovnováhu:

Osobní

Pracovní