Co je psychoterapie

Psychoterapie (PT) je léčebný způsob práce s člověkem založený na znalostech psychologie člověka a jeho chování v různých životních situacích  společně s lidským přístupem k člověku s pochopením, respektem k jeho individualitě, otevřeností, soucitem a důvěrou v jeho vlastní schopnosti a zdoje k růstu a úzdravě. Terapeut a klient jsou si na této cestě života partnery. Klient si sám rozhoduje, kam jeho cesta povede a jaký bude mít cíl. Terapeut jej na této jeho cestě doprovází a podporuje.

Kdy vyhledat pomoc?

Nebuďte se svými problémy sami a vyhledejte odbornou pomoc, třeba právě tu, kterou nabízím.