Mgr. Miroslava Cimpová Tomášková

Individuální terapie

Je metodou psychoterapie, při které se setkává klient sám s terapeutem a pracují tedy společně na tématech klienta ve dvojici…

Párová terapie

Je metoda psychoterapie, kde se terapeut setkává s párem, který řeší některou ze složitých životních situacích v jejich vztahu..

Rodinná terapie

Je metoda psychoterapie, kde se terapeut setkává s celým konkrétním rodinným systémem klienta (rodinou)..

Všechny terapie probíhají v našich prostorách, případně i on-line.

Individuální terapie

Je metodou psychoterapie, při které se setkává klient sám s terapeutem a pracují tedy společně na tématech klienta ve dvojici. Jedná se o jednu z nejčastějších forem psychoterapie, neboť nevyžaduje organizační náročnost, klient dojde sám a řeší si svoje trápení „sám ve dvou“ a přitom se do terapie vnáší kontext klientovy situace a tedy i kontext rodinný.

Časová náročnost je obvykle 60 minut, může být i delší dle potřeby klienta, četnost setkání od 1 krát týdně do 1 krát měsíčně.

Cena 1000kč /60 min

Párová terapie

Párová terapie (PT) je metoda psychoterapie, kde se terapeut setkává s párem, který řeší některou ze složitých životních situacích v jejich vztahu (např. rozdílné představy o společném životě, komunikační neshody, krize dané narozením dětí a jejich výchovou, hrozící rozpad vztahu, uspořádání výchovy dětí po rozvodu a mnohé další obtížné situace).

Četnost setkání se řídí potřebou klienta a náročností situace, optimálně 1krát za 14 dní, dle potřeb častěji.

Cena 1200kč /60 min

Rodinná terapie (RT)

Je metoda psychoterapie, kde se terapeut setkává s celým konkrétním rodinným systémem klienta (rodinou), ve kterém klient žije, neboť se na klienta pohlíží jako na součást tohoto systému a jeho problémy jsou dávány do souvislostí s fungováním celé rodiny, její dynamikou, rodinnými vztahy a způsoby vzájemné komunikace mezi jejími členy.

Cílem rodinné terapie je změna pohledu členů rodiny na daný problém klienta i změna pohledu rodiny na sebe samu. K této změně může dojít nastavením jiného způsobu vzájemné komunikace a interakce mezi členy rodiny. Tím může rodina nalézt vlastní zdroje i sílu k řešení problémové situace a úzdravě.

Délka trvání rodinné terapie bývá o něco delší než u klasické individuální terapie a to zpravidla 1,5 hodiny. Četnost setkání se řídí potřebou klienta a náročností situace, ale je minimálně 1 krát měsíčně, dle potřeb častěji.

Cena 1800kč /90 min

Ing. Per Cimpa, CPC

Mentální koučink

Koučink je spoluráce mezi koučem a klientem založená na vzájemné důvěře, kdy klient si za pomoci kouče hledá cestu..

Systémový koučink

V systémovém koučinku (má metoda SMC) si klient systematicky hledá, za pomoci kouče a s využitím diagnostického testu..

Mentoring

Při mentoringu mentor předává zkušenosti a znalosti menteemu (mentorovanému) a to jak v odborné oblasti..

Setkání probíhá v klidném prostředí – v našich prostorách, v přírodě, na poklidném místě v kavárně/čajovně, případně i on-line…

Systémový koučink

V systémovém koučinku (má metoda SMC) si klient systematicky hledá, za pomoci kouče a s využitím diagnostického testu, který ukazuje jeho silné a slabé stránky, nové myšlenkové vzorce, díky nimž odbourává naprogramované bariéry a je schopen dosáhnout svých cílů. Jinými slovy uvědomuje si svůj potenciál a využívá ho k osobnímu růstu a kdosažení životní harmonie.

Cena 1200-2500 Kč / 45-60 min

(plus jednorázový diagnostický test cca 800-2000 Kč dle výběru klienta)

Mentální koučink

Obecně v koučinku klient s podporou kouče uskutečňuje změny vedoucí k jeho spokojenosti a harmonii v oblasti, kterou si vytyčil (práce, rodina, škola, vztah, podnikání, koníčky, …).

Cena 1200kč /45-60 min

Mentoring

při mentoringu mentor předává zkušenosti a znalosti menteemu (mentorovanému) a to jak v odborné oblasti, tak např. i znalosti manažerské, apod. Spolupráce funguje na oboustranné důvěře, kdy mentor je ochoten předávat expertní znalosti (jak pozitivní tak negativní) a mentee je ochoten naslouchat a využívat zkušeností mentora pro svůj vlastní rozvoj.

Cena individuální dle tématu.