Mgr. Miroslava Cimpová Tomášková

Jmenuji se Miroslava Tomášková a již jedenáct let se věnuji psychoterapii při práci s jednotlivcem, párem nebo celým rodinným systémem. Zároveň s tím poskytuji i odborné výchovné poradenství.

Po studiích na lékařské fakultě v Plzni v bakalářském oboru ošetřovatelství jsem pracovala téměř 15 let ve zdravotnictví na odděleních s pacienty vyžadujícími neodkladnou, intenzivní péči.

Během této práce jsem se začala zajímat o problematiku psychosomatiky. Tento zájem mně vedl k následnému studiu psychoterapie a vstupu do sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku. Během něj jsem si rozšířila vzdělání na vysoké škole se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii a začala pracovat jako terapeut s dětskou skupinou v organizaci Anima.

 

Při této práci jsem se dostala do kontaktu s problematikou závislostí a pracovala jsem i s rodinami těchto dětí. Následně jsem si rozšířila odborné vzdělání o systemickou rodinnou terapii. Začala jsem pracovat v neziskové oraganizaci Domus-centrum pro rodinu. Zde působím jako rodinný terapeut dodnes. Současně mám svoji soukromou poradenskou praxi. Jsem členkou Asociace manželských a rodinných poradců. Mám zkušenost z projektu Cochemské praxe s páry v krizové situaci/rozvodu/rozpadu vztahu. Pracuji rovněž s dětmi na terapeutickém pískovišti a dospělými jednotlivci.

Kvalifikace a praxe

 

Z dalších absolvovaných seminářů: KBT techniky, dasainanalýza, existenciální analýza, sen v jungovské psychoterapii, komunikace s člověkem s depresí, psychiatrické minimum,  práce s dětmi s psychiatrickou diagnozou, biosyntéza, relaxační techniky, základy facilitace, základy koučinku, encouragement, práce s dětmi se sebepoškozováním, základy hypnózy, atd.

Kromě výše zmíněného jsem také maminkou tří dětí, milovnicí hor, přírody, cestování a sportu. 

Ing. Petr Cimpa, CPC

Jmenuji se Petr Cimpa a v rámci mentálního koučinku a mentoringu pomáhám lidem plnit si jejich osobní i pracovní cíle a sny. Jinými slovy podporuji je v nalezení jejich potenciálu, životní rovnováhy, štěstí a harmonie.

Po studiích na VŠE v Praze a na Kent Institute of Business and Technology v Sydney jsem pracoval více než 15 let v nadnárodních společnostech na různých národních i nadnárodních pozicích. Vedení týmů v rámci střední a východní Evropy prohlubovalo mé znalosti v oblasti koučinku, mentoringu a dalších interpersonálních dovedností. Kromě práce jsem si naplňoval i svou vášeň pro cestování, kdy již od střední školy jakožto certifikovaný průvodce cestovního ruchu jsem vyrážel do různých částí světa, ať už pracovně, soukromě nebo jako průvodce CK. Po více jak 15 plodných letech strávených v korporátním prostředí (Alcatel-Lucent, IBM, Johnson Controls,…) jsem se v roce 2006 pustil do nové výzvy a začal soukromě podnikat.

Své znalosti Profesionálního kouče získané v rámci studia (Transformation Academy, USA) jsem prohloubil u Coachingworld (Certified Professional Coach – certifikace MŠMT ČR) a dalších kurzech zaměřených na komunikaci, typologii osobnosti, NLP atd.

Nadhled nezbytný pro koučink jsem získal nejen díky mezinárodnímu prostředí velkých společností, které patří k lídrům ve svých oborech, ale i díky cestování do různých koutů světa, poznávání odlišné kultury, zvyků a chování. Zejména cesty do Asie a tamější životní filosofie a schopnost žití v harmonii ovlivnily to, jak se nyní dívám na život a na to, co je v něm podstatné.

Pracuji s lidmi na tématech osobních (výběr školy, výběr sportu/koníčků, mezigenerační soulad a komunikace, výběr partnera/partnerky, restart po rozchodu/rozvodu,…) i pracovních (výběr zaměstnání, vztahy na pracovišti, vedení týmu, dosažení obchodních cílů, začátek a rozvoj vlastního podnikání,…).

V krátkosti - co jsem během svého života stihl: